Kvalitní a profesionální překlady - němčina -

Jedná se o západogermánský jazyk a hovoří jím přibližně 190 milionů lidí na celém světě, přičemž 90 milionů lidí ji používá jako druhý jazyk. V zemích EU je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem a také patří mezi 10 nejpoužívanějších jazyků na světě. Mluví se jí především v Německu, Rakousku, Švýcarsku a Lichtenštejnsku, ale i v evropských a mimoevropských zemích, kde je němčina druhým jazykem nebo jazykem menšiny. Spisovná němčina nemá jednotnou kodifikaci, proto se v každé německy mluvící zemi používá lokální verze s jedinečnými odlišnostmi. Poslední větší reforma německého pravopisu proběhla v roce 1996 s následným přepracováním v letech 2004 a 2006.

Při hledání vhodného překladatele je důležité se zaměřit na překladatele, který poskytuje přesný a plynulý překlad. V úvahu by měl objednatel brát, jak je překladatel spolehlivý a profesionální. Bohužel se mnoho klientů zaměřuje na levné překlady, které jsou výhodnější, než překlady s revizí rodilého mluvčího.

Můžete odeslat soubor, který chcete přeložit přes formulář níže