Ceník překladů

Překlad 1 normostrana výchozího textu

(1800 znaků včetně mezer)

Dodání do 3 pracovních dní.

150 Kč

Překlad anotací do závěrečných prací (1 anotace)

Dodání do 3 pracovních dní

100 Kč

Expres příplatek

Vyhotovení do 24 hodin. Za každou normostranu překladu. Možné při překladu do 5 normostran, jinak pouze běžná rychlost.

100 Kč

Přepis jiných médií do textové podoby před překladem

Za každou normostranu. Například z pdf, obrázků, skenů ...

100 Kč